Tag: product development

  • 5 เทรนด์ที่น่าสนใจในการทำ Product Development ปี 2022

    5 เทรนด์ที่น่าสนใจในการทำ Product Development ปี 2022 ในช่วงที่ผ่านมาการทำ Product Development เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองกับผู้ใช้งานมากขึ้น เรามาลองดูเทรนด์ของปี 2022 กันหน่อยว่ามีเทรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับธุรกิจบ้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คืออะไร? การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้มากขึ้น หรือสร้างใหม่เพื่อให้แตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ และเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับตลาด กุญแจแห่งความสำเร็จคือ Digital Product หลังจากที่ผ่านช่วงโควิท 19 มา มีการล็อคดาวน์ทำให้คนไม่สามารถ ออกไปไหนมาไหนได้อย่างที่เคยเป็นมา ทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์กันหมด ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันจากออฟไลน์ มาเป็นออนไลน์กันหมด หลายธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันเพื่อรองรับกับความต้องการในตลาด Product Managers ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อมีความต้องการในตลาดมากขึ้น เราจะเป็นต้องมี Product Manager เพื่อเข้ามาจัดการในส่วนต่างๆ และต้องมีตวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นจะมุ้งเน้นไปที่ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น การเติบโตของตลาด การออกแบบสำหรับผู้ใช้งาน เป็นต้น โดยจะควบคุมในด้านที่ถนัดเท่านั้นไม่ได้ดูทั้งหมดที่มี ส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น […]