Tag: software house

  • Software Developer Vs Software Engineer คืออะไร? ต่างกันอย่างไร

    Software Developer Vs Software Engineer คืออะไร? ต่างกันอย่างไร คุณคงเคยเห็นคำว่า Software Developer และ Software Engineer อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจริงๆ แล้วมีหน้าที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าคำจะคล้ายกันก็ตาม หากใครเป็นมือใหม่อาจจะสับสนว่าจริงๆ แล้วเราอยู่สายงานไหน และรายละเอียเงานของทั้งคู่นั้นมีอะไรบ้าง ไปลองดูกัน Software Developer คืออะไร? Software Developer หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยจะต้องบริหาร คอยวางแผน เขียนโค้ดและทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของซอฟต์แวร์  บทบาทในการทำงานของ Software Developer Software Engineer คืออะไร? Software Engineer หรือ วิศกรรมซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ ศึกษาโปรแกรม ทำการปรับปรุงแก้ไข และรับผิดชอบในการออกแบบระบบ และสร้างต้นแบบขึ้นมา โดยใช้หลักของวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยซึ่งต้องใช้ ความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการตัวหลายบริษัท บทบาทในการทำงานของ Software Engineer Software Developer […]

  • Software House คืออะไร? ช่วยธุรกิจของคุณในด้านไหน

    Software House คือ บริษัทที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และจุดประสงค์ของธุรกิจนั้นๆ